Så blev spændingen udløst om hvem der fik Børne- og Ungdomsprisen 2023
Den gik til Aalborg Kidz. Kirstine Langagergaard overrakte de 25.000 til de glade vindere

Aalborg Y's Men's Club, Aalborghus: Aalborg Børne- & Ungdomspris (ysmen.dk)

 

 

___________________________________________________________________

Så fik vi æren af at chartre en "ny" klub

Aalborghus Y's Menetteklub har valgt at blive en Y's Men's klub.
Navnet er Aalborg Y's Women's Club
Det blev fejret lørdag den 4. september i Hans Egede Kirke og fest i Svenstrup sognegård

Alle billeder kan ses ved at skaffe et link til dem af Svend Jørgensen

 

____________________________________________________________

Der er nu etableret en ny broder klub forbindelse. Denne gang er det sket på tværs af Atlanterhavet, nemlig mellem den ældste klub i verden, og den ældste nulevende klub i Europa.

Y’s Men’s Club of Toledo, Ohio og Aalborg Y’s Men’s Club Aalborghus

Det er Toledo klubben der er aktiv i IBC-forbindelserne. De har derfor også ønsket en forbindelse til Europas ældste klub.

Vi i Aalborg Y’s Men’s klub Aalborghus er da stolte af at Toledo klubben ønsker denne forbindelse.

Præsident Fred Leonard, Ohio og Mogens Aarup-Jensen, Aalborghus har underskrevet certifikatet, Som så er stadfæstet af den internationale Service Director for IBC Mrs. Keiko Tonegawa fra Japan.

Vi glæder til at dele informationer i form af brevvekslinger og når det byder sig en lejlighed, en videokonference via Zoom programmet.