Sådan fungere klubben

Klubbens ledelse varetages af Præsidiet, som består af 5 klubmedlemmer. Hvert år vælges 2 nye medlemmer til Præsidiet, som således via de 2 fortsættende medlemmer bevarer sin kontinuitet.

Præsidiet afholder møde ca. 1 gang månedlig og varetager følgende opgaver:

Præsidenten
Varetager klubbens overordnede daglige ledelse. Han leder præsidiemøderne. Han har kontakten til udvalgsformændene og repræsenterer klubben udadtil.
Nedsætter alle faste udvalg efter præsidiets råd og samtykke.

Vicepræsidenten
Er stedfortræder for præsidenten - og er formand for Programudvalget, som udarbejder klubbens program for det kommende klubår.

Pastpræsidenten
Pastpræsidenten, er afgående præsident. Dennes opgave er at støtte præsidenten. Han har også en opgave i, sammen med et udvalg, at finde ny formænd for de enkelte udvalg samt ny vicepræsident og skatmester eller sekretær

Sekretæren
Fører klubbens korrespondance og refererer fra alle klubmøder og præsidiemøder. - Derudover har sekretæren en lang række opgaver af administrativ art. 2 årigt job

Skatmesteren
Fører specificeret drifts- aktivitets- og statusregnskab, opkræver kontingent. 2 årigt job

Nytårskur

Klubben afholdt i januar nytårskur, hvor støttemodtagere blev indbudt til at fortælle om deres projekter, som de havde fået støtte til.