Klubben har mødested i Skalborg Kirkes sognesal.

Vi mødes normalt på tirsdage i lige uger kl. 18:30.