Klubben har mødested i Skalborg Kirkes sognesal hver anden tirsdag i lige uger

Vi mødes på tirsdage i lige uger kl. 18:30.