Modtagere af Aalborg Børne- og Ungdomspris 2020

Aalborg Y’s Mens Club ”Aalborghus” har tildelt årets Børne- og Ungdomspris på 25.000 kroner til FDF Vester Hassing.

Klubben modtager hvert forår indstillinger af enkeltpersoner eller grupper, der gør en stor indsats blandt børn og unge, og herefter nomineres tre potentielle modtagere.

De to øvrige nominerede i år var Mentiqa og Børnemix under Ungdommens Røde Kors, som hver har fået 2500 kroner til deres arbejde.

Afsløringen af vinderen stod Mads Duedahl, rådmand for sundhed og kultur, samt udvalgsformand Kaj Hupfeldt Nielsen fra Aalborg Y’s Mens Club ”Aalborghus” for.

Uddelingen fandt sted på Aalborg Minigolfs bane, der igennem 50 år har været den væsentligste indtægtskilde for Aalborg Y’s Mens Club ”Aalborghus” mange donationer.

FDF Vester Hassing var blevet indstillet til prisen for den store indsats og det store arbejde, der gøres af ledelsen. Kredsen er Danmarks 5. største FDF-kreds og tilbyder en lang række af aktiviteter. Blandt andet står de 34 FDF-ledere og hjælpe

ledere for udlejning af en lejrhytte, ligesom der i øjeblikket arbejdes med opførelse af en stor bålhytte.

Ansøgning om Børne- og Ungdomsprisen

Kender du nogen -                                
                       der har fortjent 25.000 kr.?

Børne- og Ungdomsprisen er på 25.000 kr.
Prisen er indstiftet af Aalborg Y´s Men´s Club ”Aalborghus” i 2002.
Prisen kan tildeles en enkeltperson, en gruppe af personer, en organisation, forening eller institution, der på frivillig basis yder en bemærkelsesværdig, stor indsats for børn og unge i Aalborg Kommune.
Alle former for socialt, humanitært og idébetonet børne- og ungdomsarbejde kan komme i betragtning efter indstilling.
Den tildelte pris kan ikke bruges til private formål, men alene til fremme af den sag eller det formål, der har berettiget til modtagelsen af prisen.

Hvem kan indstille og hvem kan indstilles til prisen?

Prisen kan ikke søges men kun modtages efter indstilling. Man kan indstille som person eller på vegne af en organisation, en gruppe eller lignende. Indstillingen skal være begrundet i en betydelig indsats for børn og unge i overensstemmelse med Y’s Men’s bevægelsens værdigrundlag. Det er vigtigt, at det af indstillingen tydeligt fremgår, hvorfor den eller de indstillede fortjener årets B&U pris.

Uddelingen vil finde sted på Aalborg Minigolf's baner på et senere annonceret tidspunkt
  Indstillinger skal være indsendt (gerne mail) senest den 1.juli 2021 til B&Upris-udvalget v/

Søren Bo Svendsen
Stakladen 7
9380 Vestbjerg
sbosvendsen1@gmail.com
Tlf. 24601696