Aalborg Børne- og Ungdomspris 2019

Så blev spændingen udløst!

Ved åbningen af Minigolfbanen lørdag den 4. maj, blev Aalborg Børne- og Ungdomspris uddelt

Der var indkommet 11 ansøgninger og blandt dem blev 3 indstillet til prisen.
De indstillede var:
* Lederteamet hos FDF Aalborg 12 indstillet af kredsleder Camilla Munnich
* De frivillige Barnets Blå Hus, Aalborg, indstillet af daglig leder Tine Hedemann Tjell
* Amina Hassan indstillet af procesgruppen i Aalborg SØ ved Gurli Fuglsang Joensen

Håndboldspiller Rikke Nielsen, som netop havde slået det første slag på Minigolfbanen og dermed åbnet den, trak i den røde snor i kuverten.
Trak et kort frem hvor der stod at De frivillige ved Barnets Blå Hus fik tildelt prisen på 25.000 Kr. 
De frivillige derfra, som var tilstede, takkede mange gange for donationen.
De 2 andre indstillede fik hver 2.000 Kr. som en erkendelse af deres arbejde.


 

 

Kender du nogen -          
       der har fortjent 25.000 kr.?

 

Børne- og Ungdomsprisen er på 25.000 kr.

Prisen er indstiftet af Aalborg Y´s Men´s Club ”Aalborghus” i 2002.

Prisen kan tildeles en enkeltperson, en gruppe af personer, en organisation, forening eller institution, der på frivillig basis yder en bemærkelsesværdig, stor indsats for børn og unge i Aalborg Kommune.

Alle former for socialt, humanitært og idébetonet børne- og ungdomsarbejde kan komme i betragtning efter indstilling.

Den tildelte pris kan ikke bruges til private formål, men alene til fremme af den sag eller det formål, der har berettiget til modtagelsen af prisen.

 

Hvem kan indstille og hvem kan indstilles til prisen?

 

Prisen kan ikke søges men kun modtages efter indstilling. Man kan indstille som person eller på vegne af en organisation, en gruppe eller lignende. Indstillingen skal være begrundet i en betydelig indsats for børn og unge i overensstemmelse med Y’s Men’s bevægelsens værdigrundlag. Det er vigtigt, at det af indstillingen tydeligt fremgår, hvorfor den eller de indstillede fortjener årets B&U pris.

 

 

Uddelingen vil finde sted på Aalborg Minigolf's baler lørdag den 12. september kl. 14:00

  Indstillinger skal være indsendt (gerne mail) senest den 1. april 2020 til B&Upris-udvalget v/

 

 

 

Kaj Hupfeldt Nielsen

Violvej 20

9400 Nørresundby

hupfeldt@stofanet.dk

Tlf. 98172304 / 24263684

 

 

Aalborg Y´s Men´s Club ”Aalborghus” forbeholder sig ret til at undlade uddeling, hvis udvalget finder, at ingen af de modtagne indstillinger svarer til prisens formål.

De, der har indsendt indstillinger, vil få skriftlig meddelelse om resultatet af udvalgets afgørelse.

 

 

 Aalborg Y´s Men´s Club ”Aalborghus” er en af de mere end 140 Y’s Men’s klubber i Danmark, som tilsammen har

ca. 3.400 medlemmer. ”Aalborghus” er den klub i Europa,

der har størst anciennitet. I år 2022 kan klubbens 35 medlemmer

således fejre 75-året for dens chartring i 1947.

 

Klubbens medlemmer har gennem 50 år drevet og vedligeholdt

Aalborg Minigolfbane på Skydebanevej i Aalborg. Den giver et overskud på omkring 350.000 kr. om året.  Alle disse penge gives videre til at støtte frivilligt og humanitært arbejde blandt børn, unge og familier, både lokalt, på landsplan og i den 3. verden.

 

Der er åbent på Aalborg Minigolfbane fra maj til september.

Læs mere på www.aalborg-minigolf.dk.

 

 Børne- og Ungdomsprisen er tidligere uddelt til:

 

2002: Jes Dige: Sorggrupper for børn og unge.

2003: Ventilen Aalborg  &  ”Familier i sorg”

2004: B-Ørnereden & Sydslesvigske børns ferierejser.

2005: Børns Voksenvenner  & Hans Egedes Kirkes Legestue

2006: Morgen FDF & Laila H. Nielsen: Kor i Vejgaard Kirke

2007: Inga Lindstrøm: Familieklub.dk & Frelsens Hær

2008: TUT Hospitalsklovnen & Dion Pedersen: KFUM

2009: Lederstaben KFUM spejderne ”Knuden”

          & Jan Karkov: Idrætsforeningen for Handicappede 

2010: Lederkreds i Skalborg FDF

2011: Kathrine Glinvad Nielsen: Ungdommens Røde Kors

2012: Berit Maas Vølker: KFUM-spejderne, Svenstrup & FDF 12. kreds.

2013: ”9220 De Frivillige” & A-teen, Vadum Kirkecenter

2014: Martin Holten: BUS Aalborg & Lene Melgaard: HK STAR

2015: Stjerneskuddet & TUBA & Frirummet

2016: Liz Mortensen, Stjerneskuddet/Familieklub.DK

2017: FDF 8, Nørre Tranders kreds 

2018: ikke uddelt

2019: De frivillige ved Barnets Blå Hus.