Modtagere af Aalborg Børne- og Ungdomspris 2022

Børne- og Ungdomsprisen på kr. 25.000 blev uddelt på Frivilligmarkedet

Klubben modtager hvert år indstillinger af enkeltpersoner eller grupper, der gør en stor indsats blandt børn og unge. Børne- og Ungdomsprisen på kr. 25.000 blev uddelt på Frivilligmarkedet, 11. juni 2022 til KFUM-Spejderne, Mou gruppe.

Ultraløber Stine Rex udløste spændingen og åbnede kuverten med navnet på vinderen, nemlig KFUM-Spejderne, Mou gruppe. Prisen blev overrakt spejderleder Jens Rom Kristensen af klubbens præsident, Svend Jørgensen.

På spejdernes hjemmeside kan man læse: "Og så fik vi lige en fantastisk besked.Mou spejderne har fået ungdomsprisen 2022 fra Y’Mens Club Aalborghus og idag fået den overrakt i aalborg, vi takker mange gange, hvor er det dejligt."

 

Ansøgning om Børne- og Ungdomsprisen

Kender du nogen -                                
                       der har fortjent 25.000 kr.?

Børne- og Ungdomsprisen er på 25.000 kr.
Prisen er indstiftet af Aalborg Y´s Men´s Club ”Aalborghus” i 2002.
Prisen kan tildeles en enkeltperson, en gruppe af personer, en organisation, forening eller institution, der på frivillig basis yder en bemærkelsesværdig, stor indsats for børn og unge i Aalborg Kommune.
Alle former for socialt, humanitært og idébetonet børne- og ungdomsarbejde kan komme i betragtning efter indstilling.
Den tildelte pris kan ikke bruges til private formål, men alene til fremme af den sag eller det formål, der har berettiget til modtagelsen af prisen.

Hvem kan indstille og hvem kan indstilles til prisen?

Prisen kan ikke søges men kun modtages efter indstilling. Man kan indstille som person eller på vegne af en organisation, en gruppe eller lignende. Indstillingen skal være begrundet i en betydelig indsats for børn og unge i overensstemmelse med Y’s Men’s bevægelsens værdigrundlag. Det er vigtigt, at det af indstillingen tydeligt fremgår, hvorfor den eller de indstillede fortjener årets B&U pris.

Uddelingen vil finde sted på FrivilligMarkedet, 11. juni 2022.
Indstillinger skal være indsendt (gerne pr mail) senest den 15. maj til B&Upris-udvalget ved:
Niels Jørgen Lassen
Abelsvej 20
9000  Aalborg
njl@adslhome.dk
Tlf 20913260