Klubbens efterårs program 2020

August

18. Årsmøde i KFUM Hallen kl. 18:00

25. Startfest

                                 

September

1. Regionsprojekt ”Fremtid og Håb”
V/Henrik Grove Rasmussen 
Mødeleder: Torben Thomsen
3 min.: Bjarne Gregersen
 

12. Kl. 14:00 Uddeling af Børne- og Ungdomsprisen
 

15. De raske børn- hvad lærte vi og hvorfor? v/ Nanna Vejbæk
Mødeleder: Henning Kjæhr
3 min.: Erik Netteberg
 

29. Hvorfor give børn og unge et ståsted?
v/ Forbundssekretær i FDF
Heidi Bak Nielsen
Mødeleder: Ole Jensen
3 min.: Frede Uttrup

      Gæsteaften!
                                 

 Oktober

13. Internt klubmøde

      Ego præs.: Gunnar Høj

19. Kl. 19:00 Aalborghus Y’s Menette Club inviterer os i Hans Egedes Kirke. Til mødet kommer udviklingsminister Rasmus Prehn og fortæller om arbejdet som udviklingsminister og betydningen af udviklingsarbejde. Bl.a. vil han vil fortælle om udlandsrejser med kronprinsesse Mary men også andre rejser.

22. Midtvejsmøde i distriktet
nærmere program følger

27. Fagre nye genetiske verden

     Jacob Giehm Mikkelsen, Professor, Aarhus Universitet, medlem af Det Etiske Råd

      Mødet er med ledsagere samt Aalborghus Y`s Menette Club.

      Mødeleder: Poul Dammeyer

      3 min. Paul Holm

November

10. Foto Henning

v/ Henning Kristensen

Mødeleder: Niels Jørgen Lassen

3 min.: Jens Georg Duhn

24. Genforeningen i 1920 ind i et nutidigt perspektiv
v/ Grænseforeningens generalsekretær Knud-Erik Therkelsen

     Mødeleder: Kurt Hansen     

      3 min.: Poul Dammeyer
Gæsteaften!

December

4.  Adventsfest