Klubbens forårs program 2019

August.

13. Startfest v/ fest- og turudvalget.

       Indbydelse udsendes senere.

       Aftenen er med ledsagere.

 

20. Vi besøger KOMPAS Hotel Aalborg.

      ” Fra Sømandshjem til moderne hotel,

      men stadig med diakoni”.

Mødeleder: Arvid Højholt.

3 min.: Søren Bo Svendsen.

 

September.

 3.  Internt klubmøde.

      Mødeleder: Præsidenten.

      Egopræsentation: Henning Kjæhr.

 

10. Udvalgsformandsmøde hos
Jens Ove Andersen kl. 19.

 

17. ”Skyggebørn”

       v/ bestyrelsesformand Per Andersen.

      Mødeleder: Gunnar Høj.

      3 min.: Svend Erik Larsen.

      Gæsteaften

 

Oktober.

1.  ”DNA og livet”

      v/ lektor i biologi/bioteknologi Kresten Torp.

      Mødeleder: Henning Kjæhr.

      3 min: Erik Groth

 

15. ”Færdselstavler og nye færdselsregler”

      v/ pensioneret politiass. Gorm Jespersen.

      Mødeleder: Erik Netteberg.

      3 min: Svend Jørgensen.

 

24. Midtvejsmøde kl. 18 i Kulturcenter Vendsyssel, Sæsing.

      Indbydelse følger.

 

29. ”Boligudviklingen i Aalborg

                 før, nu og efter……”

      v/ direktør Ole Nielsen, Himmerland Boligforening.

      Mødeleder: Jens Mølgaard.

      3 min.: Niels Chr. Kobbelgaard.

 

November.

12. Internt klubmøde

      Mødeleder: Præsidenten.

      Egopræsentation: Niels Jørgen Lassen.

      Besøg af DG Iver Viftrup.

      TOF

 

26. ”Kulturens betydning for Aalborg”

      v/ kulturchef Morten Koppelhus.

      Mødeleder: Poul Nielsen

      3 min.: Jens Mølgaard

      Gæsteaften

 

December.

6.  Adventsfest

     Aalborghus Y’s Menette Club inviterer.

     Indbydelse følger.