Fordeling af servicemidler

Uddeling af servicemidler for året 2021 - 2022
Årets uddeling af servicemidler fra Aalborg Y´s Men´s Club ”Aalborghus” blev på kr. 585.000
Midlerne er fra sidste års overskud på Aalborg Minigolf, har også i år har givet et pænt overskud på knap kr. 600.000. Dette skyldes ikke mindst en meget stor indsats fra alle de frivillige.

Donationerne er fordelt til lokalt arbejde bland ungdomskorps og scocialt arbejde.
Donationer til missionsselskaber er fordelt efter World Outlook udvalgets indstillinger, til de kendte missionsselskaber der fortrinsvis arbejder i Afrika