Støttede organisationer 2018-19

Grundet et fantastisk godt år på Minigolfbanen, har klubben i år kunnet yde 434.000 kr.

Klubben har godkendt støtte til en lang række foreninger og organisationer:

I den forbindelse blev alle modtagere inviteret til Nytårskur i januar

Der er bl.a. ydet støtte til flere FDF kredse, KFUM & KFUK, KFUM Spejderne, Kirkens Korshær, DFS Aalborg, TUBA, KFUM's Idrætsforbund, Julemærkehjemmet, MAF, Stjerneskuddet, Skyggebørn, Mission Øst, 2 x Mission Afrika projekter, Sat7, 4 x Danmission projekter, Spedalske i Bangladesh, Kristne i Ægypten, Blindeskole i Nepal.  

Ved siden af de her nævnte store projekter yder klubben betydelig støtte til de årlige regionsprojekter med 85.000 og en lejr for Grønlændere på 40.000.
Desuden en lang række andre, til dels skiftende projekter. Eksempelvis støttes Døveskole, Albinisme, Børneklubber, Børnehus i Tanzania, flygtninge i Grækenland, Sighisoara Rumænien og Mercy Ships.

Ansøgning om støtte og behandling af ansøgninger:
Vi støtter fortrinsvis kristent børne- og ungdomsarbejde i lokalområdet. Også andet værdifuldt organisationsarbejde, specielt for ungdommen, kan komme i betragtning.

Ansøgning sendes på mail eller som brev til præsidenten, som indtil 1. juni 2020 er
Jens Ove Andersen, Kværnen 4, 9210 Aalborg SØ. Email: jensove.margrethe@gmail.com

Beskriv i ansøgningen emnet eller projektet, der søges om støtte til.
Fortæl også kort om jeres forenings arbejde, og om hvor mange medlemmer I er.

Alle ansøgninger modtaget i perioden 1. marts til 30. september vil blive behandlet og besvaret senest i november.
Alle ansøgninger modtaget i perioden 1. oktober til 15. februar vil blive behandlet og besvaret senest i marts.

De, der får bevilget støtte, inviteres til en Nytårskur i starten af januar, i KFUM hallen, Under Lien 77, 9000 Aalborg.