Uddeling af overskud efterår 2020

Efterårets uddeling af servicemidler fra Aalborg Y´s Men´s Club ”Aalborghus” blev på kr. 192.000

Midlerne er fra sidste års overskud på Aalborg Minigolf, der på trods af Corona, også i år har givet et overskud på ca. kr. 500.000. Dette skyldes ikke mindst en meget stor indsats fra alle de frivillige.

På sidste klubmøde bevilgede medlemmerne kr. 90.000 til Y´s Men International Region Danmark, der har et gadebørns projekt i Tanzania, et projekt for udstødte konvertitter i Cameroun og sidst et projekt med Kirkens Korshær for udsatte fattige børn. Kr.10.000 til Danmissions nødhjælp til eksplosionsramte i Beirut. Kr. 15.000 til SAT-7 der er en frivillig kristen tv-station, der formidler oplysning til en stor del af den arabiske verden, samt flere andre projekter.

Til lokale formål kr. 67.000, der efter ansøgninger, bevilget til 9 grupper, der udfører frivilligt arbejdet blandt børn og unge.

Y´s Men´s Clubben har de sidste 45 år afholdt sine møder i KFUM´s lokaler i Hasserisparken, nu flyttes møderne til Skalborg Kirkes sognesal med bedre adgangsforhold og parkering. Klubmedlemmernes gennemsnit alder har været støt stigende og samtidig stiger behovet for bedre adgangsforhold. Den sidste generelle Corona restriktion har nu lukket ned for mødeaktiviteten resten af året.

I forbindelse med at Aalborg Y´s Men´s Club Aalborghus flytter sine møder, har klubben, som den ældste gruppe af KFUM-familien, tildelt kr. 10.000 til de yngste nemlig Aalborg KFUM Fodbold - Børn v/ Tom Nygaard. Ved samme lejlighed overrakte Y´s Men´s Clubbens præsident Mogens Aarup-Jensen en hilsen og tak til halbestyrer Pernille Lyngbye Jensen, for det gode samarbejde.