Støttede organisationer 2019-20

Grundet et fantastisk godt år på Minigolfbanen, har klubben i år kunnet yde 354.340 kr.

Klubben har godkendt støtte til en lang række foreninger og organisationer:

Der er bl.a. ydet støtte til flere FDF kredse, KFUM & KFUK, KFUM Spejderne, Kirkens Korshær, DFS Aalborg, TUBA, KFUM's Idrætsforbund, Julemærkehjemmet, MAF, Stjerneskuddet, Mission Øst, Mission Afrika projekter, Sat7, Danmission projekter, Spedalske i Bangladesh, Kristne i Ægypten, Blindeskole i Nepal. 

Ved siden af de her nævnte store projekter yder klubben betydelig støtte til de årlige regionsprojekter med 85.000

Ansøgning om støtte og behandling af ansøgninger:
Vi støtter fortrinsvis kristent børne- og ungdomsarbejde i lokalområdet. Også andet værdifuldt organisationsarbejde, specielt for ungdommen, kan komme i betragtning.

Ansøgning sendes på mail via KONTAKT 

Beskriv i ansøgningen emnet eller projektet, der søges om støtte til.
Fortæl også kort om jeres forenings arbejde, og eventuel om hvor mange medlemmer I er.

Alle ansøgninger modtaget i perioden 1. marts til 30. september vil blive behandlet og besvaret senest i november.
Alle ansøgninger modtaget i perioden 1. oktober til 15. februar vil blive behandlet og besvaret senest i marts.