Ny Broderskabs forbindelse

Set og Sket nyheder

Der er nu etableret en ny broder klub forbindelse. Denne gang er det sket på tværs af Atlanterhavet, nemlig mellem den ældste klub i verden, og den ældste nulevende klub i Europa.

Y’s Men’s Club of Toledo, Ohio og Aalborg Y’s Men’s Club Aalborghus

Det er Toledo klubben der er aktiv i IBC-forbindelserne. De har derfor også ønsket en forbindelse til Europas ældste klub.

Vi i Aalborg Y’s Men’s klub Aalborghus er da stolte af at Toledo klubben ønsker denne forbindelse.

Præsident Fred Leonard, Ohio og Mogens Aarup-Jensen, Aalborghus har underskrevet certifikatet, Som så er stadfæstet af den internationale Service Director for IBC Mrs. Keiko Tonegawa fra Japan.

Vi glæder til at dele informationer i form af brevvekslinger og når det byder sig en lejlighed, en videokonference via Zoom programmet.